Headerbild

Verksamhetsberättelse 2019-2020

2020-06-05 i Styrelsen informerar

Verksamhetsberättelse

Apladalens Konståkningsklubb 2019/2020

Styrelsen 2019/2020

Räkenskapsår 190401-200331

Ordförande: Daniel Thydell

Vice ordförande: Maria Schöneck

Sekreterare: Åsa Wickman

Vice Sekreterare: Marika De La Cuba (Avgick 2020-01-01)

Kassör: Niclas Kjellner

Vice Kassör: Vakant

Styrelseledamot: Marika De La Cuba (Avgick 2020-01-01)

1:a Suppleant: Sofia Skötte

2:a Suppleant: Eva-Lena Evebring

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 styrelsemöten.

Årsmöte för räkenskapsåret 180401-190331 hölls 190521.                                                                                                            

Föreningsverksamhet

Klubben har haft 59 aktiva åkare under hösten 2019 och 59 aktiva åkare under våren 2020 fördelat på grupp 1-7 + KÅS. Varav 27 åkare ht 2018 och 27 åkare vt 2019 har test.

Isträningen har i varit förlagd till Axelent Arena i Värnamo och Talavidshallen i Rydaholm med en total istid på ca 10,5 fasta timmar/vecka under hösten och våren.

Morgonträningen erbjudits varannan vecka för grupp 1-4 hösten 2019 och våren 2020. Eftersäsong i Kinnarps Arena i Jönköping för grupp 1-3 våren 2020.

Träningarna i Aplarinken startade med isträning i v 33.

Helgläger arrangerades vecka 33 2019 med totalt 36 åkare varav 26 åkare från Akk och 10 åkare från andra klubbar.

Tränare för grupp 1-7 har i huvudsak varit Malin Sporre, Fanny Sporre, Linn Gunnarsson och Nora Bergman.

Vi har även vid flera tillfällen bokat extra istid på eftermiddagar och lovdagar då föreningens behov av isträning för våra tävlingsåkare då de behöver ha fler möjligheter att träna på sina program.

Flera av åkarna har deltagit på sommarläger, läger på lov och eftersäsongsläger på egen bekostnad.

Off-ice träninghar genomförs individuellt i samband med de träningspass som genomförs på is under vecka 33 2019 – vecka 13 2020.

Markträninghar genomförts under eftersäsongen, april till juni 2019 på måndagar och onsdagar för grupp 1-6.

Klubben har även arrangerat Konståkningsskola för ca 54 åkare under säsongen fördelat på 10 ggr/termin. För konståkningsskolan har våra aktiva och f.d. aktiva varit ledare, med huvudansvar på Linn Gunnarsson och konståkningsskolegruppen, Malin Sporre har deltagit vid några tillfällen för att se vilka åkare som ev. erbjuds att åka i tränings-grupp, under våren 2020.

Tävlingsverksamhet

Under säsongen 2019/2020 har klubben arrangerat två tävlingar.

DM Aplaskäret 18-19/1 2020 där 65 åkare totalt deltog varav 3 egen åkare.

Stjärntävlingen Aplastjärnan 22/2 2020 med 85 tävlande varav 18 egna åkare.

Apladalens KKhar under året 2019/2020 deltagit i följande tävlingar:

      Hösten 2019: 2 A-tävlingar, 3 klubbtävlingar och 2 stjärntävlingar.

      Våren 2020: 2 Elit-tävlingar, 2 A-tävlingar varav en var DM, 3 klubbtävlingar och 3 stjärntävlingar.

Antal tävlande per klass enligt nedan:

Klass

Min A

Min B

Min C

Ung A

Ung B

Ung C

Jun A

Jun B

Jun C

Sen A

Höst-19

0

2

11

3

7

1

0

2

0

0

Vår-20

0

2

11

3

7

1

0

2

0

0


Utbildningsverksamhet

 • Grundutbildning: Noah Brundin och Elsa Lindsten
 • Domarutbildning: Maja & Fanny Sporre

Övrig verksamhet

 • Årsmöte hölls 21/5 2019.
 • C- sammandrag 6/4-7/4 2019.
 • A- sammandrag 4/4-5/4 2019.
 • Vårläger arrangerades 25/5-26/5 2019 i Jönköping.
 • Helgläger arrangerades vecka 33 2019.
 • Föräldramöte har genomförts vid 2 tillfällen under säsongen.
 • Värdegrundssamtal gr 1-6 under hösten 2019.
 • Centrumvandring 6/9 2019 med föräldrar till åkare i grupp 1-7.
 • Pojksammandrag 21/9-22/9 2019.
 • Test 27/9 2019.
 • Fördelning av föreningens ideella arbete i arbetsgrupper där alla aktiva är representerade med en förälder har fortsatt under 2019-2020
 • Försäljning av NewBody
 • Arbete med sponsring har fortsatt med förbättrade resultat.
 • Matgruppen har serverat mat och haft försäljning vid läger och tävlingar.

Övrigt

AKK är anslutet till Svenska Spels föreningssatsning och har under säsongen erhållit 3724 kr.

 

Värnamo den 27 April 2020

 

E-post: ordforandeapladalenskk@live.se

Hemsida: www.apladalenskk.se

Adress

Apladalens Konståkningsklubb c/o Jennie Ferm Åminne Norra Hult 16 331 91 Värnamo

Kontakt

E-post: info.apladalenskk@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in