Headerbild

Arbetsbeskrivning Arbetsgrupper

Mat-, trivsel- och festgrupp:

1. Ansvara för kiosk i samband med tävlingar och show inklusive bemanning och inköp.

2. Löpande ordna inköp av det som behövs till skridskoskolans fika.

3. Ordna med mat i samband med läger, hemmatävlingar och eventuell annan gemensam aktivitet samt bemanning.

4. Arrangering av trivselaktiviteter för aktiva. tex pizzakväll, åka på annan klubbs show, jump/Boda Borg etc. enligt styrelsens beslut.

Skridskoskolegrupp:

Mejladressen apladalenskonstakningsskola@gmail.com

1. Ta emot och svara på anmälningar och hålla deltagarlistor uppdaterade. Göra grupper tillsammans med ansvarig tränare. Sköta medlemsregistret KÅ-deltagare tillsammans med vice sekretrerare

2. Hålla kontakt med KÅ tränare

3. Skriva information till KÅ elever (och publicera info på hemsida)

4. Arrangera ev. höst- och våravslutning samt påminna ansvariga i varje grupp att skriva Diplom som ska delas ut

5. Finnas tillgängliga första 3 gångerna varje termin för att svara på ev. frågor samt för att samla in kontaktuppgifter

Tävlings- och testgrupp:

1. Arrangera egna tävlingar och test inkl. göra nomineringar av tävlingar till ÖGKF, lägga upp tävlingar i IndTA, boka domare , formulera och skicka inbjudningar till andra klubbar, ta emot anmälningar, upprätta tidsschema för tävling/test, mm samt sköta sekretariatet i samband med tävling. Även svara på frågor från externa åkare.

2. Göra bemanningsschema för övriga funktionärer.

3. Ta emot och skicka in anmälningar till bortatävlingar.

4. Kommunicera med person i ekonomigruppen ang. betalningar rörande interna samt externa tävlingar. Inkl. återbetalning av strukna åkare vid hemmatävlingar.

5. Uppdatera hemsidan vad gäller nya tävlingsregler samt info om egna tävlingar

6. Rapportera antal tävlingar per tävlingsklass till verksamhetsberättelsen samt rapportera överskjutande tävlingar mot tävlingstrappan till ekonomigruppen.

Intäkts-, sponsor- och marknadsföringsgrupp: 

1. Söka upp och skriva avtal med skyltsponsorer, sponsorer till isshow samt ev. ytterligare sponsorer och stipendier. Se till att sponsorskyltar tas ner när sponsorföretag inte längre sponsrar och nya sätts upp när sponsor-företag tillkommer. Ta fram sponsormaterial.

2. Ansvara för föreningsvandring

3. Ansvara för föreningens alla försäljningsaktiviteter inkl. t.ex. , New Body och andra produkter m.m.

4. Ta fram informations- och marknadsföringsmaterial t.ex. till isshowen

Adress

Apladalens Konståkningsklubb c/o Jennie Ferm Åminne Norra Hult 16 331 91 Värnamo

Kontakt

E-post: info.apladalenskk@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in