Headerbild

Styrelsens ansvarsfördelning

 • Ordförande: Jennie Ferm
  Bl.a. ansvarig för klubbens officiella mailadress, diverse kontakter inom och utanför klubben, samverkan med ÖGKF och andra föreningar samt SKF, allmän information, kommunikation med arbetsgrupper och åkarråd. Har tillfälligt ansvar för löneuträkningar- och betalningar.

 • Kassör och vice ordförande: Charlotte Gustafsson
  Bl.a. ansvarig för att betala fakturor och ansvara för redovisning(inkl. budget och utfall)

 • Vice kassör och suppleant i styrelsen: Camilla Carlsson
  Bl.a. ansvarig för utfakturering av träningsavgifter, skridskoskoleavgifter, medlemsavgifter samt sponsorfakturor.Håller kontakt med sponsorgruppen för att säkerhetsställa aktuella sponsorskyltar

 • Andre vice kassör och vice sekreterare Lena Eriksson

  Bl.a. ansvarig för löneuträkningar och löneutbetalningar samt rapportering till Skatteverket. Ansvar tillsammans med sekreterare för förenings- och tävlingslicens samt försäkringar.

 • Sekreterare: Åsa Wickman
  Bl.a. ansvarig för att sammanställa dagordningen, skriva protokoll, maila ut handlingar till styrelsen samt arkivera handlingar. Ansvarar också för förenings- och tävlingslicenser samt åkares och föreningens försäkringar tillsammans med andre vice kassör.

 • Ledamot: Ida Johansson

  Bidrags- och utbildningsansvarig (söka och rapportera bidrag, återkoppling kring bidag till kassör m.a. redovisning samt anmälan till utbildning och föra register över medlemmars utbildningar). Är också medlemsadminstrativtombud, vilket innebär att hålla medlemsregistret i idrott online uppdaterat och aktuellt

 • Ledamot : Jenny Gardhage

  Är ansvarig för hemsidan, vilket innebär att hålla hemsidan aktuell, publicera nyheter, samt verka för en ny kommunikations- och hemsidelösning. Är också isvärdsombud (göra isvärdsschema och informera om detsamma).

 • Suppleant i styrelsen: Elma Krunesic

  Ungdomsombud, vilket främst innebär att delta i åkarråd tillsammans med ordförande och planera för gemenskapsaktiviteter för de aktiva.

Adress

Apladalens Konståkningsklubb c/o Jennie Ferm Åminne Norra Hult 16 331 91 Värnamo

Kontakt

E-post: info.apladalenskk@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in